Klartegn til ny gjestebrygge og flere plasser

Forslaget fra marinakomiteen om å igangsette arbeid med ny løsning for gjestebrygga og utvidelse av anlegget ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet ga styret mandat til å gå videre med de planer som ble presentert på møtet.

 

Forslaget bygger på å endre vinkel på bølgedemperen inn mot kaia slik at bølgedemperen kan belegges med tredekke og gi plass til flere båter i marinaen. Dermed kan demperen brukes til mer enn bare å gi beskyttelse åt båtene og gi bedre atkomst til sjøen. Marinakomiteen anslår endret vinkel og adkomst fra kai vil gi betydelig bedre demping på innsiden i anlegget.

 

Forutsetningen for å komme i gang med prosjektet er at det skal være selvfinansierende gjennom salg av nye båtplasser. Det vil si at det ikke blir satt i gang før det er solgt nok plasser for å realisere planen, på samme vis som da eksisterende anlegg ble bygget. Styret har ansvaret for å følge opp prosjektet innefor de rammer som er gitt.

 

 

 

 

Mer informasjon fra marinakomiteen kommer.

 

 


Vis Hylla Marina i et større kart

Hylla Marina - ved Hylla kai

Røra båtforening bygget i 2012 ut Hylla Marina med plass for ca 45 båter. Marinaen består av en ca 100 meter lang flytebrygge som er lagt som en hestesko. Anlegget er tilgjengelig via Hylla kai som er en av få gjennværende dampskipsbrygger i Trondheimsfjorden.

 

For beskyttelse mot bølger og vind er det forankret en 150 meter lang flytende bølgedemper som består av to plastrør med en diameter på 80 cm.

 

I anlegget er det tilgang på strøm og vann til alle båtplassene. Det finnes også en mindre gjestebrygge med bergenset mulighet for kortere besøk med båt på Hylla.

 

Bilder etterlyses!

 

Har du bilder fra Hylla marina eller båt og sjøliv som kunne vært brukt på dette nettstedet?

 

Send dine bilder til post@hyllamarina.no

Røra båtforening 2013 © All Rights Reserved