Kort om Røra båtforening

Røra båtforening er en interesseorganisasjon for båtfolket på Røra og omegn. Geografisk er Røra plassert innerst eller lengst nord i Trondheimsfjorden med sjøen som nærmeste nabo. Folk som bor i området har lange tradisjoner på å benytte fjorden både som næringsvei og rekreasjon.

I mange år var det opp til den enkelte båteier å finne båtplass for sin båt etter avtale med grunneiere. Men etter snart 30 års eksistens har Røra båtforening endelig i 2012 byggt en marina ved Hylla kai.

 

Hovedaktiviteten i foreningen vil derfor heretter være konsentret om å drifte og vedlikeholde det bryggeanlegget og bølgedemper som nå er på plass. I tilegg vil det også i fortsettelsen være viktigt å legge til rette for at sjøen skal kunne brukes til nytte og rekreasjon for båtfolk rundt Røra. Foreningen har idag ca 60 medlemmer.

 

Hylla marina - ved Hylla kai

Røra båtforening bygget i 2012 ut Hylla Marina med plass for ca 45 båter. Marinaen består av en ca 100 meter lang flytebrygge som er lagt som en hestesko. Anlegget er tilgjengellig via Hylla kai som er en av få gjennværende dampskipsbrygger i Trondheimsfjorden.

For beskyttelse mot bølger og vind er det forankret en 150 meter lang flytende bølgedemper som består av to plastrør med diameter på 80 cm.

I anlegget er det tilgang på strøm og vann til alle båtplassene. Det finnes også en mindre gjestebrygge med bergenset mulighet for kortere besøk med båt på Hylla.

Hvordan få båtplass i Hylla Marina?

Røra båtforening eier Hylla marina og alle medlemmer kan søke om å få plass i anlegget. Det er for tiden venteliste for å få plass i Hylla marina. Søknadskjema skal fylles ut for å få plass på ventelisten.

 

Medlemmer som får tildelt plass betaler et innskudd til foreningen som gir rett til å leie plass i anlegget. Årsmøtet fastsetter størrelsen på innskuddet.

 

Når et medlemmer sier opp plassen i Hylla marina fordeles den av styret til den som står først på ventelisten etter innbetaling av innskudd til foreningen.

Røra båtforening 2013 © All Rights Reserved