Adgang til porten på hovedbryggen

Porten til hovedbryggen skal være stengt. Når porten stenges går den automatsik i lås. Alle medlemmer med båtplass i Hylla marina får tildelt inntill 5 ulike mobiltelefonnummer som kan brukkes som nøkkel for å låse opp porten.

 

Ved utebliven betaling av årsavgift eller medlemmsavgift sperres de nummer som er oppsatt som nøkkel fra foreningens styre. Per tiden skal alle endringer meldes til sekretær i styret som administrerer tilgangen til bryggen.

Hvordan få plass i marinaen

Røra båtforening eier Hylla marina og alle medlemmer kan søke om å få plass i anlegget. Det er for tiden venteliste for å få plass i Hylla marina. Søknadskjema skal fylles ut for å få plass på ventelisten.

Medlemmer som får tildelt plass betaler et innskudd til foreningen som gir rett til å leie plass i anlegget. Årsmøtet fastsetter størrelsen på innskuddet.

Når et medlemmer sier opp plassen i Hylla marina fordeles den av styret til den som står først på ventelisten etter innbetaling av innskudd til foreningen.

Røra båtforening 2013 © All Rights Reserved