Styret

Fuksjon

Navn

Tlf

E-post

Leder

Lasse Austad

99005569

lasse.austad@ntebb.no

Nestleder

Vidar Austad

99036787

vidar.austad@ntebb.no

Sekretær

Odd Magne Larsen

91868581

odd.magne.larsen@ntebb.no

Kasserer

Thommy Andresen

99024994

thommy@andresen.com

Styremedlem

Harald Roel

98811894

 

Varamedlem

Tore Eliassen

90514894

 

 

Styret har all administrativ myndighet og representerer foreningen utad. Den besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og drift.

Valgkomité

Valgkomiteen består av Johnny Myhre tlf.90866353 og Lars Aksel Næss tlf.90187311 . Valgkomiteens oppgave er å framlegge forslag til styrets sammensettning ved valg på årsmøtet

Røra båtforening 2013 © All Rights Reserved