Bli medlem i Røra båtforening

Alle kan bli medlem i Røra båtforening, enten du ønsker å delta i et aktivt båtliv eller bare vil støtte virksomheten. Du blir medlem i Røra båtforening ved å betale medlemskontigenten pålydende kr. 250.- til bankkonto 4451.10.33397. Du må huske å oppgi navnet ditt (fornavn og etternavn), adresse og telefonnummer på innbetalingsgiroen. Nye medlemmer ønskes varmt velkommen!

Medlemskap i Røra Båtforening er en forutsetning for å søke om båtplass i Hylla Marina. Søknadsskjemaet for å melde seg på ventelista for båtplass finnes som pdf under siden Båtplass. Skjemaet lastes ned og leveres til styret i bårforeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Røra båtforening 2013 © All Rights Reserved